Onderdeel van:Topzorggroep

Praktijkassessment

Dit type re-integratiedienst is bedoeld voor cliënten die moeilijk in kunnen schatten wat de mogelijkheden zijn om te werken. Dit houdt in dat we een cliënt helpen achterhalen wat er nodig is om (weer) aan het werk te kunnen gaan. De ondersteuning betreft maatwerk en wordt dus specifiek op de situatie van iedere cliënt ingericht. We brengen de competenties en mogelijkheden van de cliënt in beeld door middel van psychodiagnostisch onderzoek en gesprekken om de vraag achter de cliënt echt te leren kennen. 

Onze werkwijze

We gaan aan de slag met vragen als: hoe komt het dat de cliënt al langere tijd niet heeft gewerkt? Is dit bijvoorbeeld door ziekte of vanwege een lastige tijd die de cliënt achter de rug heeft? We kijken naar talenten en mogelijkheden, wat de cliënt leuk vindt en waar de cliënt eventueel tegenop ziet. 

Wanneer we een goed beeld hebben van iemands ontwikkelpunten gaan we op zoek naar een werkervaringsplaats om in de praktijk te toetsen waar de cliënt goed in is, of het werk volgehouden wordt en hoe het werkritme wordt ervaren. We bespreken samen met de cliënt wat hij of zij daarvoor nodig heeft.