Onderdeel van:Topzorggroep

Joëlle van der Maarl

Re-integratie

Alles werd aangepast op mijn tempo, maar door de frequente gesprekken boekten we wel vooruitgang.

Sinds mijn zestiende heb ik last van extreme vermoeidheid. Nadat de huisarts het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) had vastgesteld, kwam ik bij TopzorgGroep (toen nog Van Loo & Veerhoek) terecht. Hier heb ik een intensief revalidatietraject gevolgd om weer op kracht te komen. In dit traject kwamen verschillende disciplines aan bod, van ergotherapie tot fysiotherapie. Na het revalideren wist ik goed hoe ik mijn dagelijkse activiteiten moest verdelen, om zo een terugval te voorkomen. Ook was de spierkracht toegenomen door fysiotherapie. Met een goed gevoel heb ik dit traject afgerond. TopzorgGroep keek naar wat ik nodig had en speelde daar goed op in.

Helaas kwam er na een aantal jaar werken toch een terugval. Ik belandde in de ziektewet en kwam weer op bed te liggen. Mijn arts stelde voor om weer een revalidatietraject te starten. Ik heb toen opnieuw gekozen voor TopzorgGroep omdat het vorige revalidatietraject zo goed was bevallen. Tijdens het gesprek met de revalidatiearts kwam naar voren dat een geheel traject te belastend en overbodig zou zijn. Ik had namelijk al veel kennis en kunde opgedaan tijdens mijn vorige traject. Daarom hebben we samen besloten om alleen medisch fitness te volgen, samen met enkele uren ergotherapie. 

Na een aantal maanden medisch fitness te hebben gevolgd, stelde de revalidatiearts een re-integratietraject voor. Dit traject begon met een psychodiagnostisch onderzoek waarin haalbare doelen werden gesteld. Door het psychodiagnostisch onderzoek had de re-integratiecoach gelijk een goed beeld van mij, waardoor ik mij erg begrepen voelde. Elke week had ik een gesprek met mijn coach waarin we kleine en haalbare doelen stelde. Toen het een tijd psychisch wat minder goed ging, kon ik daar goed over praten. Mijn coach stelde voor om twee keer in de week een gesprek te voeren. Zodat ik goed mijn gedachten kon ventileren en daardoor sneller herstelde. Ik heb geen enkele keer druk gevoeld om binnen een bepaalde periode weer aan het werk te moeten. Alles werd aangepast op mijn tempo, maar door de frequente gesprekken boekten we wel vooruitgang. Ik vond het best een grote stap is om vanuit de ziektewet weer aan het werk te moeten. Gelukkig kon ik binnen TopzorgGroep op kantoor aan de slag met lichte werkzaamheden, om zo mijn belastbaarheid op te bouwen. Dit was voor mij op dat moment een minder hoge drempel dan ergens anders solliciteren en daar mijn uren op te bouwen. Inmiddels loopt mijn traject ten einde en heb ik alleen contact met mijn coach wanneer dat nodig is. Ik heb ervoor gekozen om weer naar school te gaan, omdat ik vanwege mijn CVS niet de kans heb gehad om een opleiding te volgen. Ik vind het best een stap om weer te gaan leren en ik ben erg benieuwd hoe het zal verlopen in verband met mijn energieniveau. Dankzij mijn traject heb ik gelukkig genoeg handvaten gekregen. Ik weet dat ik altijd contact kan opnemen met mijn coach wanneer het mis dreigt te gaan, zelfs als het traject voorbij is. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst!